Clubinfo - Contactgegevens


Bestuur DMHC "de Graspiepers":

Voorzitter:
Jan Dijksman

Secretariaat:
David Pit

Penningmeester:
Warner Veltman

Hockey:

Accommodatie:
Michiel Eijpe

Communicatie:

Evenementen/ledenwerving:
NN
Overige contactgegevens:


Ledenadministratie:
Hilda Gaastra 


Wedstrijdsecretariaat:
- algemeen/senioren: Jelle Venema
- junioren/jongste jeugd: Elisabeth Burbach 


Hockey: 
- technisch manager: Jos van Kimmenaede
- kabouters: Marije Olthof
- jongste jeugd (j/m benjamins, O8, O9, O10, O12: Diana Pit
- jeugd (j/m O14, O16, O18): Jacob van Dijk 
- senioren: Jacob van Dijk
- trimhockey: Cindy Loman

- beheer keepersmaterialen: Ekko Klein


Arbitrage:
- voorzitter/arbitrage aanwijzing senioren/junioren: Gilbert Hageman
- arbitrage (opleiding/begeleiding): Joost de Vries


Barcommissie:
- inkoop:  Hilda Gaastra
- bardiensten: Arjen Boxman

Beheer LISA
beheerder LISA en clubapp/MijnGraspiepers:  Michiel Eijpe

Communicatie:
- redactie website, Pieper Magazine: Karin Walinga
- redactie Pieper Nieuws: Maartje Stapper
- social media, pers, pr: Karin Walinga

Sponsoring (De Pucie):
- voorzitter: Reinier Boxum 
- sponsorshirts: Arjen de Jong (sponsorshirts)


Vrienden van de Graspiepers:
- secretariaat: Marjon Dijkstra


Vertrouwenspersoon:
Dhr. drs. M. van Bracht, huisarts.
Telefoon: 0512-515003


Beheer clubhuis:
St. KoHoDra (André de Vries, 06-19191150)


Clubhuis DMHC "de Graspiepers"
Sportlaan 8
9203 NW Drachten
tel: 0512-515152

Bekijk ook onze Facebook en Instagram accounts.

Ons KvK nummer is 40002649.


 

Koop een lot, steun de Graspiepers!

Agenda van de week

18-5 Kabouterhockey