Clubinfo geschiedenis - clubblad


01-02-1960, De Pieper
Drie dagen na de oprichting van de vereniging verscheen het eerste nummer van "De Pieper", het officieel orgaan zoals dat heet. Tot november 1960 als eenvoudig stencil, daarna in A5 formaat in een groene omslag met badge-embleem. 

02-12-1964
In de loop der jaren is de kleur van de omslag nogal eens verschoten totdat op 2 december 1974 het uiterlijk ontstond dat in grote lijnen tot de dag van vandaag gelijk is gebleven: A4 formaat, oranje omslag met Pieper op stick embleem.  

De werkwijze is in al die jaren eigenlijk onveranderd gebleken: samenstelling op maandagavond (Pieperavond), typen, stencillen, bundelen, nieten en adresseren op dinsdag, verspreiding en verzending op woensdag. De eerste 10 jaar werd de Pieperavond bij de familie Marcelis thuis gehouden later in het clubhuis. Waardevol vooral voor het onderling contact en de coördinatie tussen alle verschillende commissies die in de vereniging werkzaam zijn. 

Begin jaren 90
Door de intrede van de computer zijn de redactionele werkzaamheden wat vereenvoudigd. Het niet meer hoeven intypen van stencils (dus alles overtypen), drukwerk (vanaf eind jaren 70 door Ida Brouwer) met vies makende inktrollen is verleden tijd. Bijna alles wordt digitaal aangeleverd dus minder typwerk. De copyprinter is modern en snel. Zelfs de nietmachines zijn tegenwoordig elektrisch. Dit alles in een moderne tijd waarnaast de Pieper ook internet zijn intrede heeft gemaakt. 

2000/2001
Tijdens de Hockeyinterland Nederland-Pakistan op 28 juni 2001 is na een jaar voorbereiding de Graspiepersite van start gegaan. Met een gemiddelde van honderd bezoekers per dag een gouden greep. De site is gebouwd door Harmen Kooiker, Sytze Mosselaar en Bert Willems o.l.v. Rob Schuil. Deze site wordt wekelijks onderhouden door Joke Nater en Karin Walinga bijgestaan door de technische steun van Harmen.

Of de wekelijkse uitgave van de Pieper (traditie van meer dan 40 jaar) nog jaren blijft bestaan is de vraag. 

2002/2003
Sinds het seizoen 2002/2003 is de Pieper een twee wekelijkse uitgave geworden. Voor het laatste nieuws kan men op de site kijken en is het iedere week verschijnen van de Pieper niet meer noodzakelijk. 

2002/2003
In januari 2003 werd er een speciale Pieper gedrukt. In plaats van de vertrouwde oranje omslag werd Pieper 10 uitgegeven met een Zilveren omslag. Dit was ter ere van het 25 jarig Pieperstencil en -drukwerk van Ida Brouwer. Vanaf april 2003 wordt de Pieper gedrukt bij een professionele drukker. 

2008/2009
In mei 2009 werd de laatste Pieper uitgegeven. 

2009/2010 Pieper Magazine
In oktober 2009, tijdens de ALV, is het nieuwe Pieper Magazine gepresenteerd door Karin Walinga. Het Pieper Magazine is een full color blad, zal drie keer per jaar verschijnen, en wordt geheel in eigen beheer gemaakt. De redactie, bestaand uit (ouders) van leden, zorgt onder leiding van Karin Walinga, voor de inhoud en layout en levert het drukklaar in bij de drukker. Alle leden, sponsoren en 'Vrienden van de Graspiepers' krijgen deze glossy. 

Ook is dit seizoen een begin gemaakt met het maandelijks uitgeven van de digitale Pieper Nieuwsbrief. Elke eerste dinsdag van de maand wordt deze gemaakt en verzonden per e-mail naar alle leden en vrijwilligers. 

2010/2011
Aan het einde van het 10e lustrumjaar ("50 jaar baldadig") is er in januari 2011 een speciale Gouden editie uitgekomen van het Pieper Magazine. Hierin een weergave, met veel foto's, van alle lustrumactiviteiten.

 

Koop een lot, steun de Graspiepers!

Agenda van de week

12-6 Friesland Lease Bedrijfshock...
26-6 ALV
29-6 Kabouterhockey