Invalregeling jeugd

 

Inlenen van spelers uit andere teams

De afgelopen weken ontvingen wij enkele vragen van coaches en teammanagers over het inlenen van spelers uit andere teams. De KNHB heeft een beleid met betrekking tot speelgerechtigdheid opgesteld.

Deze regels zijn van algemene aard. Indien er onverhoopt niet-speelgerechtigde spelers worden opgesteld, kan dit een straf opleveren in de vorm van € 75,00 teamboete, drie punten in mindering en het overspelen van de wedstrijd. Dit willen wij uiteraard voorkomen.

Het is zeer belangrijk dat altijd de namen van de spelers op het DWF kloppen. Wie meespeelt, wordt op het DWF aangevinkt. Invallers worden altijd vermeld op het DWF (het niet vermelden kan ook consequenties hebben). Zorg daarom dat je ook tijdig controleert dat invallers ook écht speelgerechtigd zijn.

In het kort de belangrijkste regels voor invalspelers en speelgerechtigdheid:

·Jongens mogen niet bij meisjes meespelen en omgekeerd *
·Binnen een lijn mag lenen uit dezelfde klasse of lager altijd
·Lenen uit een hogere lijn mag alleen als de invaller binnen de leeftijdscategorie van de lagere lijn valt èn minimaal 1 klasse lager speelt
·Lenen uit een hogere klasse mag met de volgende restrictie:

§ Alleen als het team maximaal, inclusief geleende spelers uit gelijk of lager, 11 spelers of minder heeft
§ Alleen als er geen mogelijkheid is tot het lenen uit een gelijk of lager spelend team
§ Maximaal 1 klasse hoger
§ Maximaal 2 spelers uit 1 klasse hoger

·Uit lagere/jongere lijn lenen geldt dat er ook geleend mag worden uit maximaal 1 klasse hoger. Bij 2 klassen hoger geldt dezelfde restrictie als hierboven.

 

* Invallers lenen uit een Mixed team?

·In ons district zijn er uitzonderingen gemaakt om dat we hier wel mix teams hebben, zo ook bij de Graspiepers.

·Hier geldt dat uit het mix team de meiden mogen invallen bij een Meisjes team en de jongens mogen invallen bij een Jongens team (mits de overige inleenregels klasse/leeftijd gevolgd worden).

·In ons district is het in sommige gevallen mogelijk dat een jongen invalt bij een meisjesteam en vice versa. Indien deze vraag actueel is, is na tijdig overleg met wedstrijdsecretaris en KNHB, invaldispensatie mogelijk.
Bij de O16 en O18 teams die uitkomen in de hoogste regionale 1e klasse is dit niet toegestaan.

Onder "hockey – inleenregeling” op graspiepers.nl is een schema, inclusief toelichting, terug te vinden met alle informatie. Ook heeft de KNHB een handige invaltool gemaakt https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/invallen

--------

Mocht het onverhoopt echt niet lukken om invallers te vinden en zou je de mogelijkheid tot het verzetten van de wedstrijd willen voorleggen, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat. Overigens dient de wedstrijd gespeeld te worden voor de officiële speeldatum. Enkel bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.

Bij twijfel overleg altijd met lijncoördinator, jeugdcommissie en/of wedstrijdsecretariaat. Liever een keer extra vragen in plaats van een boete!

 

Ook is er de ‘tabel klassengrenzen veldhockey voor het seizoen 2023-2024’. Dit hulpmiddel dient om te kijken of een invaller aan de invalregels voldoet op basis van leeftijd- en niveaubepaling.


Zijn er toch nog vragen, kun je mailen met [email protected]

Bondsreglement 2023

 

 

Koop een lot, steun de Graspiepers!

Agenda van de week

18-5 Kabouterhockey