Lidmaatschap algemeen


Soorten lidmaatschap
DMHC "de Graspiepers" kent verschillende soorten lidmaatschap. De belangrijkste keuze is die tussen 'spelend lid' en 'niet spelend lid'. Om deel te kunnen nemen aan competitiewedstrijden moet je altijd ingeschreven staan als 'spelend lid'. Trimleden zijn niet speelgerechtigd bij de KNHB en kunnen dus niet deelnemen aan competitiewedstrijden. Voor de verschillende categorieën gelden verschillende contributietarieven.

Inschrijving
Inschrijving als lid van DMHC "de Graspiepers" is mogelijk via het formulier door te klikken op aanmelden in het roldown menu van het menu-item lidmaatschap. Uw aanmelding wordt door onze ledenadministratie verwerkt en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Contributie
Alle leden, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. De contributie kent een contributietarief per categorie. Voor het beoefenen van zaalhockey wordt een toeslag berekend. Indien er sprake is van alleen een zaalhockeylidmaatschap neemt de penningmeester contact met u op. 

De hoogte van de contributie en toeslagen wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV. De contributie wordt per automatische incasso geïnd. U kunt bij de inschrijving aangeven of u de (veldhockey)contributie in één of in vijf termijnen wilt betalen. De toeslag zaalhockey wordt in één of drie termijnen geïncasseerd. Meer info over de contributie lees je hier

Inschrijfgeld
Ieder nieuw lid is inschrijfgeld verschuldigd bij het lid worden van onze vereniging. Het inschrijfgeld zal gelijktijdig met de eerste incasso worden gefactureerd en geïnd.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk tot 20 mei van het lopende verenigingsjaar door een schriftelijk of e-mail bericht aan de ledenadministratie. Voor jongste jeugd- en jeugdleden geldt dat ouders het lidmaatschap opzeggen. Bij niet tijdig beëindigen van het lidmaatschap blijft de contributieverplichting bestaan. Graag duidelijk vermelden naam, geboortedatum, per wanneer(direct of einde seizoen) en de reden.

Bij te laat opzeggen volgt er een boete:
- bij te late opzegging tot 1 juli bedraagt de boete € 30,00
- bij te late opzegging tot 1 september bedraagt de boete € 65,00
- bij opzegging na 1 september is het volledige seizoen contributie verschuldigd.
 

Koop een lot, steun de Graspiepers!

Agenda

Nog geen agenda punten.

Agenda van de week

Nog geen agenda punten.